جمعه، 10 تیر 1401
معرفی شغل فیلم بردار سینمایی

معرفی شغل فیلم بردار سینمایی

فیلم بردار سینمایی بهمراه کارگردان مشغول بکار می شود تا فیلم ، برنامه های تلویزیونی،
ویدئوهای موسیقی و تبلیغات تلویزیونی را بر اساس سبک هنری منحصر بفرد خود تولید کند.
فیلم بردار سینمایی مسئولِ تمامی اعضای فیلم برداری، نورپردازی می باشد و تجهیزات را
انتخاب می کند و در صورت لزوم تغییراتی ایجاد می کند تا تصاویر بیظیری خلق نماید.

تاثیر جنبه های بصری فیلم می تواند با انتخاب های هوشمندۀ فیلم بردار سینمایی چند برابر شود.
این افراد تصمیم های بزرگی مانند استفاده از لنز های مختلف، فیلتر ها، تکنیک های
نورپردازی، و حرکات دوربین برای ایجاد تاثیرات دراماتیک و تحت تاثیر قرار دادن مخاطب را اتخاذ می کنند.
علاوه بر این، مسئول تصمیماتی مانند تاثیرات دیجیتالی، کنتراست تصویر، نرخ فریم، و نسبت ابعاد نیز می باشند.

فیلم برداران سینمایی در کل چرخۀ فیلم سازی دخیل هستند.

قبل از اینکه فیلم سازی شروع شود، آنها به تشریح فیلمنامه می پردازند،
تحقیقاتی در مورد سبک های مختلف انجام می دهند که در ارتباط با موضوع فیلمنامه
می باشد و ایده های خلاقانه خود را با کارگردان در میان می گذارند.
گام بعدی شامل برنامه ریزی دقیق در مورد اجرای فنی هر برداشت می باشد.
آنها در مورد تجهیزات مورد نیاز اعضای گروه نیز تصمیم گیری می کنند.

علاوه بر این، آنها مسئول مدیریت خرید تجهیزات و استخدام متصدی های دوربین، و سایر متخصصان تولید فنی می باشند.
در طول این فرآیند، فیلم برداران سینمایی باید محدودیت های بودجه و زمان را نیز در نظر بگیرند.
در زمان فیلم برداری، این افراد فیلم برداری را پیش می برند، تولیدات فنی اعضا را
هدایت می کنند و از صحتِ لنز ها، فیلترها، ترابری، و نورپردازی برای تک تک صحنه ها اطمینان حاصل می کنند.
گاهی اوقات، فیلمبرداران سینمایی خودشان با دوربین کار می کنند که البته این امر در فیلم هایی با بودجۀ محدود یا اعضای کم رایج است.
فیلمبرداران سینمایی بعد از تولید بهمراه کارگردان و ویرایشگران مشغول به کار می شوند تا از پس بودجه و تعداد اعضای محدود بر آیند.
پکیج دوره جادویی خودکفایی در اینستاگرام