جمعه، 10 تیر 1401
آیا از کلمه تیزر استفاده بکنیم؟

آیا از کلمه تیزر استفاده بکنیم؟

همانطور که در مقدمه بحث اشاره شد عده ای بر این باورند که ایرادی به استفاده از غلط مصلطح وارد نیست. اما به نظر می رسد که وجود غلط های مصطلح در ادبیات صنوف تخصصی ، چندان مطلوب نیست. لذا بهتر است در مذاکرات تجاری و محافل تخصصی و کمپین های پیشنهادی از کلمات و عبارات درست استفاده کرده و از اشتباهات مشهوره پرهیز کنیم.

اما در جاهایی مانند کمپین های دیجیتال مارکتینگ و مدیریت محتوا ، برای افزایش لید ناچار هستید که از ترند ها استفاده کنید. لذا از آنجائیکه اکثر مشتریان بجای سرچ عبارت ” آگهی تلویزیونی” از کلمه ” تیزر” استفاده می کنند، ما هم ناچار هستیم از این کلمه در سایت خود استفاده پر تکرار داشته باشیم تا بازدید سایت از سوی مشتریان بالقوه بیشتر شود.

در پایان بسیار خرسند خواهیم شد اگر شما هم غلط های مصطلح دیگری را شناسایی کرده اید در زیر این مقاله با ما و دیگران به بحث بگذارید.
پکیج دوره جادویی خودکفایی در اینستاگرام