چهارشنبه، 16 آذر 1401
کاربردهای دیگر تیزر چیست؟

کاربردهای دیگر تیزر چیست؟

  • با ایجاد حس کنجکاوی و جستجوگری در مخاطب به آنها انگیزه می دهد که شما را دنبال کرده و بخواهند که اطلاعات کاملتری در رابطه با محصول مورد نظر و یا کمپانی شما به دست آورند. علاوه بر این، این امر سبب می شود برای گرفتن نمونه درخواست داده و یا سفارشات خود را ثبت کنند.
  • این نوع از محتوا سبب میشود کشش خریداران به بیزینس شما افزایش پیدا کند. برای این موضوع ابتدا می بایست هدف اصلی تان از تبلیغات را مشخص کنید. ینکه افزایش فروش و پیدا کردن مشتریان جدید هدف اصلی تان است یا برندینگ و یا سایر مواردی از این دست. سپس می توانید با طراحی تیزرهای مناسب به این هدف یا هدف ها برسید.
  • می توانید از محصولات و یا خدمات جدیدی که قصد ارائه آنها را دارید رونمایی کنید.
  • پیام خود را به عنوان فروشنده به خوبی به مخاطبان می رسانید.