چهارشنبه، 16 آذر 1401
مراحل اصلی تولید یک ویدیو تبلیغاتی

مراحل اصلی تولید یک ویدیو تبلیغاتی

یکی از مهمترین بخش های این مطلب در مورد اینکه تیزر چیست؟ این است که برای ساخت آن چه مرحله های اصلی وجود دارد. در این بخش قصد داریم به این موضوع پرداخته و مرحله های اصلی ساخت یک ویدیو تبلیغاتی را شرح دهیم. این مرحله ها به شرح زیر هستند:

  1. پیش تولید تیزر
  2. تولید تیزر
  3. پس تولید تیزر