چهارشنبه، 16 آذر 1401
مرحله پیش تولید تیزر چیست؟

مرحله پیش تولید تیزر چیست؟

برای تولید یک تیزر ابتدا باید مقدمات کار آماده شوند که به شرح زیر هستند:

  •   کسب اطلاعات کامل از سفارش دهنده در رابطه با تیزر مورد نظر وی
  •   بازدید از لوکیشن های مورد نظر و آشنایی با محصولات
  •   صحبت با مدیر عامل و کارشناسان شرکت
  •   ارائه سناریو از سوی تیم سازنده تیزر
  •   جمع آوری تیم سازنده تیزر
  •   انجام برنامه ریزی های دقیق پیش از شروع کار به منظور شروع قوی و حرفه ای آن