چهارشنبه، 16 آذر 1401
مفاهیم و فرمول های مهم در ارتباط با تبلیغات کلیکی

مفاهیم و فرمول های مهم در ارتباط با تبلیغات کلیکی

در ادامه به بررسی برخی از مفاهیم مهم در PPC خواهیم پرداخت:

CPC  چیست؟

CPC (Cost Per Click) یا هزینه به ازای هر کلیک، قیمتی است که تبلیغ کننده برای هر کلیک روی یک تبلیغ پرداخت می کند. در اینجا می توانید بر سر یک قیمت ثابت برای هر کلیک توافق کنید یا قیمت را از طریق سیستم های حراج یا مزایده ای تعیین کنید. در حالت دوم، تبلیغ کننده پیشنهاد یا حداکثر قیمتی را که حاضر است برای هر کلیک پرداخت کند، تعیین می کند. این سیستم، آگهی را با آگهی های مشابه بر اساس کیفیت و قیمتی که تبلیغ کننده حاضر است پرداخت کند مقایسه می کند و سپس آگهی های مناسب و انتخاب شده را نشان می دهد.

CPC = Cost ÷ Click

CPC = (CPM ÷ 1000) ÷ CTR

CPC = Conversion Rate × CPA

CTR چیست؟

CTR (Click-Through Rate) مشخص کننده درصد کاربرانی است که روی تبلیغ کلیک کرده اند نسبت به کل تعداد کاربرانی که آن را دیده اند. بنابراین به طور کلی، هرچه یک تبلیغ بهتر و جذاب تر باشد،CTR  آن نیز بالاتر خواهد بود. در برخی از سیستم هایPPC ، CTR یک معیار تعیین کننده برای تعیین قیمت یک آگهی است زیرا این سیستم به تبلیغاتی که کیفیت بالاتر و در نتیجه CTR بالاتری دارند، امتیاز بیشتری می دهد. اصطلاح Impression  یا همان برداشت ها، به هریک از بازدید هایی که یک تبلیغ دریافت می کند (چه کاربر روی آن کلیک کرده باشد چه نه)، اطلاق می شود.

CPC = Clicks ÷  Impressions

CTR = (CPM ÷ 1000) ÷ CPC

Segmentation (بخش بندی در PPC)

بخش بندی یکی از ویژگی هایPPC  است. شما با تبلیغات آنلاین کنترل زیادی روی مخاطبین هدف خود دارید و می توانید مخاطبینی که تبلیغاتPPC  شما را مشاهده می کنند براساس عواملی مانند سن، جنسیت، مکان، علایق و ... بخش بندی کنید. درPPC ، پلتفرم ها گزینه های مختلفی را ارائه می کنند که می توانید برای دستیابی به سطح بالایی از دقت از آن ها استفاده کنید. به این ترتیب مطمئن می شوید که فقط برای کلیک های کاربرانی که شانس خوبی برای تبدیل شدن به مشتریان شما را دارند، هزینه پرداخت می کنید.

Conversion Rate (نرخ تبدیل در PPC)

نرخ تبدیل تقریبا مهم ترین معیار در PPC  است زیرا در آن عملکرد تبلیغ شما از لحاظ اقتصادی تعیین می شود. اصلاح "تبدیل" به هریک از خرید هایی که کاربر پس از کلیک روی یک تبلیغ انجام می دهد اطلاق می شود. نرخ تبدیل یعنی درصد کاربرانی که به مشتری تبدیل شده اند نسبت به کل کاربرانی که روی تبلیغ کلیک کرده اند.

Conversion Rate = Number of Conversions ÷ Web Visits