شنبه، 7 خرداد 1401
تاریخچه تولید محتوا چیست؟

تاریخچه تولید محتوا چیست؟

برای اشاره به تاریخچه تولید محتوا باید این تاریخچه را از دو لحاظ مورد بررسی قرار دهیم. بدین صورت که اگر بخواهیم به محتوا سازی بدون در نظر گرفتن اهداف آن اشاره کنیم، باید سراغ انسان‌های نخستین برویم که با نقاشی کشیدن داخل غارها، به محتوا نویسی از نوع تصویری مشغول بودند. همچنین می‌توان به سرخ پوست‌های آمریکا اشاره کرد که با آتش روشن کردن و تولید دود به محتوا سازی دیگری می‌پرداختند. این نوع محتوا سازی و تهیه محتوا در زمان خود بسیار بی‌نظیر به نظر می‌رسید هر چند که ممکن بود اشتباهاتی نظیر اشتباه رد و بدل شدن پیام بین افراد نیز ممکن بود، اتفاق بیفتد. اما به هر حال در نوع خود بی‌نقص به نظر می‌رسید. اما در قسمت دوم باید به تاریخچه تولید محتوا از زمانی که این کار به کسب درآمد منجر شد، یعنی به سال 1895 برگردیم.  

در واقعا این تصویر اما اولین تصویری که به محتوا سازی با اهداف ویژه در دسترس است. این مطلب به زمانی برمی‌گردد که صاحبان کسب و کار به این نتیجه رسیده بودند که تنها با تبلیغ کردن محصول خود قادر به جذب مشتری آن هم در طولانی مدت نخواهند بود و در واقع نمی‌توانند مشتریان خود را به وفاداری تشویق کنند. به همین دلیل نیاز به برقراری ارتباط به شیوه‌ای موثرتر و بهتر با مشتریان بود و به همین دلیل بود که محتوا سازی مطرح شد. در واقع ریشه این کار از آنجایی نشات گرفت که سردبیر مجله فارو تصمیم گرفت مجله‌ای به منظور برقراری ارتباط بیشتر و دوطرفه با کشاورزان راه‌اندازی کند. به همین دلیل این مجله توانست به جایگاه بسیار خوبی در بین مخاطبان برسد و حتی کشاورزان از این مجله به عنوان مرجعی برای حل مشکلات خود استفاده می‌کردند. در این میان از محصولات و ادوات این شرکت به عنوان راه حلی برای افزایش برداشت و حل مشکلات کشاورزان استفاده می‌شد که بدین ترتیب فروش محصولات نیز بیشتر و بیشتر شد. 


شکل 3