شنبه، 7 خرداد 1401
رسانه و تیزر

رسانه و تیزر

تاثیر رسانه و تیزر در تبلیغات 

 

از آنجا که رسانه و تیزرهایی که در آن پخش میشوند، تاثیر بسزایی در فروش خدمات و محصولات کارفرمایان و صاحبان کسب و کار دارد، بیشتر کارفرمایان ، مدیران و صاحبان کسب و کار ، به دنبال ساخت تیزرهای تبلیغاتی و پخش آن ها در رسانه های مختلف هستند. از دیگر موارد رسانه و تیزر میتوان به ساخت انیمیشن و ساخت موشن گرافیک و همچنین عکاسی تبلیغاتی و صنعتی اشاره کرد .

 

می دانید که در تولید تیزرهای تبلیغاتی ، وقت و سرمایه زیادی هزینه میشود، لذا تولیدکنندگان تیزرهای تبلیغاتی باید سعی کنند تیزرهای تبلیغاتی در کمترین زمان ، بیشترین مفهوم و پیام را منتقل کنند.

موضوعات مهم ساخت یک تیزر تبلیغاتی موفق ، نوآوری ، اجرا و استراتژی میباشد.

 

خدمات شرکت تبلیغاتی حیطه طراح 

1- تولید و ساخت تیزر تبلیغاتی 

2- عکاسی تبلیغاتی و عکاسی صنعتی 

3-پخش تیزر تبلیغاتی از تلویزیون 

4-ساخت مستند تبلیغاتی 

 

برای تبلیغاتی خلاقانه و هر یک از خدمات فوق با ما تماس بگیرید .