شرکت تبلیغاتی حیطه نما
منو موبایل

شرکت تبلیغاتی حیطه نما

برچسب نور در عکاسی

اهمیت نور در عکاسی

جهان بدون نور را می‌توانید تصور کنید؟ نه نور خورشید است نه ماه، قطعا در صورت نبود نور چیزی را نمی‌توانیم ببینیم، چراکه توانایی دیدن به بازتاب نور از شی به چشمان ما است. با توجه به این نکته میزان اهمیت نور در عکاسی بر همه ما روشن شد.

2 دقیقه مطالعه مشاهده
سوالی ندارید؟